понеділок, 15 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання! 20 грудня !

Для групи 69 т

                              ЗАВДАННЯ
1.Перегляньте презентацію на тему " Жири"
2.Виконайте тестові завдання,що додаються.
Тестові завдання з теми : «Жири як компоненти їжі»


1) Як називається реакцію, внаслідок якої утворюються естери:
а ) гідратація           б ) етерифікація      в ) етерифікація
2) Які органічні речовини називають жирами:
а ) естери високомолекулярних кислот і етанолу;
б ) естери високомолекулярних кислот і гліцеролу;
в ) естери високомолекулярних кислот і етандіолу.
3) Які методи дослідження застосовували вчені для встановлення складу жирів:
а ) спостереження і порівняння;
б ) порівняння і узагальнення;
в ) аналіз та синтез.
4) У природі зустрічаються жири:
а ) рослинного і тваринного походження;
б ) тільки рослинного походження;
в) тільки тваринного походження.
5) До складу жирів тваринного походження (твердих) входять:
а ) залишки високомолекулярних карбонових кислот насиченого складу;
б ) залишки високомолекулярних карбонових кислот ненасиченого складу;
в )залишки низькомолекулярних карбонових кислот ненасиченого складу.
6) До складу олії входять:
а ) залишки високомолекулярних насичених карбонових кислот;
б ) залишки високомолекулярних ненасичених карбонових кислот;
в) залишки низькомолекулярних карбонових кислот.
7) Жири, як і естери, вступають в реакцію:
а ) гідролізу      б ) дегідратації    в ) дегідрування
8 ) У промисловості гідроліз жирів при наявності лугу або соди здійснюють із метою добування:
а ) гліцеролу     б) вищих карбонових кислот   в) мила
9) Яка реакція лежить в основі перетворення олії у твердий жир:
а ) гідрування    б ) гідролізу     в) дегідрування
10) Для чого застосовують гідрований жир:
а ) для виробництва оліфи;
б ) для добування вищих карбонових кислот;
в) для виготовлення маргарину, мила.
11) Назвіть кислоти, що утворюють тверді та рідкі жири:
а ) гептанова, октанова, бутанова, пальмітивона;
б ) стеаринова, октанова, нонанова, олеїнова;
в ) пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева.
11 коментарів: