четвер, 4 грудня 2014 р.

Дистанційне навчання! 6 грудня !

Для групи 33е
Тестові завдання «Вуглеводи. Їхня роль в організмі»

Варіант 1.

1. Вкажіть формулу речовини, за допомогою якої розчин глюкози можна відрізнити від розчину сахарози:
А) KOH; б)Br2; в) HCl; г) амоніачного розчину Ag2O; д) Cu(OH)2.

2. Позначте правильне твердження. Крохмаль – це …
А) сірий, аморфний, розчинний у холодній воді порошок;
Б) білий, аморфний порошок, що не розчинається у холодній воді;
В) сірий, кристалічний порошок, що добре розчиняється в гарячій воді;
Г) порошок, що розчиняється в холодній воді, утворюючи клейстер;
Д) жовтуватий порошок, що не розчиняється у холодній воді.

3. Виберіть правильне твердження. Подібність глюкози і гліцерину полягає в …
А) тому, що обидві сполуки можна відновити за допомогою амоніачного розчину AgO2;
Б) наявності в їхніх молекулах функціональних груп кількох видів;
В) наявності в їхніх молекулах альдегідних груп;
Г) наявності в їхніх молекулах кількох гідроксильних груп;
Д) тому, що обидві сполуки окислюються амоніачним розчином арґентум (І) оксиду.

4. Вкажіть правильне твердження. Найхарактернішою властивістю крохмалю є його здатність вступати в реакцію …
А) гідрування; б) гідролізу; в) гідратації;
г) гідрогенізації; д) полімеризації.

5. Вкажіть правильне твердження. Целюлоза відрізняється від крохмалю тим, що …
А) містить лише розгалужені молекули;
Б) ступінь полімеризації та відносна молекулярна маса целюлози більші, ніж у крохмалю;
В) складається з молекул розгалуженої та лінійної будови;
Г) під час її гідролізу утворюються залишки Альфа і Бета-глюкози;
Д) ступінь полімеризації та відносна маса целюлози менші, ніж у крохмалю.

6. Вкажіть групу рослин, які містять значну кількість крохмалю …
А) столовий буряк, сорго, рис; б) виноград, картопля, рис;
В) картопля, рис, пшениця; г) рис, цукрова тростина; соя;
Д) помідори, рис, морква.

7. Вкажіть назви речовин, які належать до вуглеводнів:
А) крохмаль, глюкоза, натрій стеарат;
Б) целюлоза, етанол, глюкоза;
В) фруктоза, глюкоза, целюлоза;
Г) три пептид амінооцтової кислоти, амінопропіонова кислота, глюкоза;
Д) мальтоза, глюкоза, етилацетат.

8. Вкажіть ізомер глюкози:
А) сахароза; б) фруктоза; в) целюлоза;
г) крохмаль; д) лактоза

9. Вкажіть формулу речовини, яку використовуються для виявлення крохмалю:
А)H2SO4; б)CuSO4; в)I2; г)KMnO4; д)Cu(OH)2.


10. Вкажіть назву вуглеводу, який належав до полісахаридів:
А) крохмаль; б) сахароза; в) фруктоза;
г) глюкоза; д) лактоза.

11. Вкажіть формулу лактози (молочного цукру), якщо відомо, що вона є ізомером цукрози:
А) C6H12O6; б) C12H22O11; в) C10H12O11;
г) C12H20O10; д) C6H12O7.

12. Вкажіть речовину, з якої одержують гідролізний спирт:
А) крохмалю; б) фруктози; в) глюкози;
г) целюлози; д) сахарози.

13. Вкажіть вуглевод, з якого гідролізом отримують глюкозу і фруктозу:
А) сахароза; б) крохмаль; в) галактоза;
г) целюлоза; д) рибоза.

14. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакцій, що описує процес окиснення глюкози в клітинах людського організму:
А) 18; б) 12; в) 19; г) 20; д) 17.

15) Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у реакції утворення глюкози під час фотосинтезу:
А) 19; б) 18; в) 20; г) 22; д) 21.


Тестові завдання «Вуглеводи. Їхня роль в організмі»
Варіант 2.


1. Вкажіть систематичну назву виноградного цукру:
А) фруктози; б) глюкози; в) цукрози;
г) глюконової кислоти; д) кальцій глюконату.

2. Вкажіть назву проміжного продукту гідролізу крохмалю:
А) глюкоза; б) цукроза; в) фруктоза;
г) декстрини; д) кальцій глюконату.

3. Вкажіть назву вуглевода, який належать до полісахаридів:
А) глюкоза; б) цукроза; в) клітковина;
г) фруктоза; д) мальтоза.

4. Вкажіть назву речовини, з якої в рослинах синтезується крохмаль:
А) фруктоза; б) сахароза; в) глюкоза;
г) мурашиний альдегід; д) мальтоза.

5.Вкажіть назву групи речовин, до якої належать фруктоза:
А) дисахариди; б) моносахариди; в) альдегідоспирти;
г) полісахариди; д) спирти.

6. Виберіть правильне твердження. Під час гідрування глюкози …
А) альдегідна група окиснюється і утворюється глюконова кислота;
Б) відновлюється альдегідна група і утворюється собріт;
В) вона полімеризується;
Г) вона гідролізується;
Д) вона дегідратується.

7. Вкажіть продукт гідролізу целюлози:
А) фруктоза; б) глюкоза; в) крохмаль;
г) цукроза; д) мальтоза.

8. Вкажіть формулу целюлози:
А) C6H12O6; б) C6H10O5; в) (C6H10O5)n;
г) C12H22O11; д) C6H12O7;

9. Виберіть правильне твердження. Глюкоза – це …
А) багатоатомний спирт; б) альдегід; в) альдегідоспирт;
г) дисахарид; д) полісахарид.

10. Мальтоза є ізомером цукрози. Вкажіть її формулу:
А) C6H10O5; б) C6H12O6; в) C12H20O10;
г) C12H22O11; д) C6H12O7;

11. Вкажіть речовину, яку використовують для підтримки життєдіяльності ослабленого організму:
А) целюлоза; б) крохмаль; в) фруктоза;
Г) глюкоза; д) лактоза.

12. Виберіть правильне твердження. Сорбіт – це продукт …
А) маслянокислого бродіння глюкози;
Б) спиртового бродіння глюкози;
В) відновлення глюкози;
Г) окиснення глюкози нітратною кислотою;
Д) гідролізу сахарози.

13. Виберіть правильне твердження. Молекула глюкози містить …
А) 4 гідроксильні й 1 альдегідну групи;
Б) 2 альдегідні та 3 гідроксильні групи;
В) 3 гідроксильні й 1 альдегідну групи;
Г) 1 альдегідну і 5 гідроксильних груп;
Д) 1 альдегідну і 6 гідроксильних груп.

14. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції спиртового бродіння глюкози:
А) 4; б) 5; в) 18; г) 20; д) 17.

15. Вкажіть формулу продукту молочнокислого бродіння глюкози:
А)C3H7COH; б) C2H4O2; в) C3H6O3;
г) C3H7COOH;   д) CH3COOH;.

Завдання:
1.Виконайте тестові завдання.
2. Підготуйтесь до виконання цих завдань в класі.


6 коментарів: